Archive for maart, 2012

Het einde van de psychotherapie

Bron : www.wetenschap24.nl

Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Gent. Afgelopen zondag was hij te gast in het VPRO-programma Boeken, en sprak met Wim Brands over zijn nieuwste boek, ‘Het einde van de psychotherapie’.

Paul Verhaeghe schreef onder meer Tussen hysterie en vrouw (1996) en Over normaliteit en andere afwijkingen (2002), waarmee  hij internationale erkenning won als Freud- en Lacankenner. Met Liefde in tijden van eenzaamheid (1998), een kritische analyse van de hedendaagse verhoudingen tussen man en vrouw, brak hij door naar een algemeen publiek. Het werd een internationale bestseller; het boek werd in acht talen vertaald. In 2009 publiceerde hij Het einde van de psychotherapie, een boek over de macht van de farmaceutische industrie en de reden waarom psychotherapie – ‘praten’ – een betere methode is dan domweg pillen slikken.

De theorie van Sigmund Freud is tegenwoordig niet meer zo populair, omdat algemeen wordt geloofd dat zijn ideeën geen wetenschappelijke basis hebben. Tegenwoordig ligt de nadruk op de genetische achtergrond van gedragsproblemen, die vaak wordt gepresenteerd als onweerlegbaar feit. In Het einde van de psychotherapie bewijst Paul Verhaeghe dat Freuds werk nog steeds heel waardevol en bruikbaar is en dat de genetische basis van psychologische problemen minder betrouwbaar is dan vaak wordt aangenomen.

De westerse wereld kampt met een depressie-epidemie, zoals beschreven door Trudy Dehue (eerder te zien bij Boeken). Voortbordurend op Freuds theorie over de oorzaken van depressie verklaart Verhaeghe dat deze epidemie het resultaat is van het verdwijnen van identiteit. Een vorige generatie weekte zich los van iedere soort van autoritaire inmenging met als resultaat leeglopende kerken, gebroken gezinnen en carrieremakers die zelden langer dan een paar jaar voor hetzelfde bedrijf blijven werken. Nu blijkt echter dat deze verdwenen stabiele factoren en  sociale verbindingen een mens voorzien van zekerheid, bevestiging en op den duur van een identiteit. Het maakt dat je weet wie je bent ten opzichte van de ander. Depressie volgt wanneer door gebrek aan identiteit een mens zich ook niet meer zeker weet van het doel in het leven en op den duur ieder sociaal en ethisch richtingsgevoel verliest.

Verhaeghe stelt dat het gebrek aan identiteit door het verminderende aantal sociale banden heeft geresulteerd in een obsessie met het lichaam, een andere manier om een identiteit te verwerven. Kan je je immers niet vergelijken met je gezinsleden, pastoor of collega om jezelf zo te definieren, dan profileer je je door uiterlijk vertoon en seksueel gedrag. In het zoeken naar een identiteit is het eigen gender al snel een beginpunt. Door mannelijke of vrouwelijke eigenschappen extreem uit te vergroten vindt men een basis voor identiteit, maar deze blijkt minder bevrediging te geven dan een identiteit gebaseerd op sociale verbintenissen.

Deze problematiek zorgt voor een nieuw soort patienten. Waar zich vroeger patienten aandienden die een neurose of complex ontwikkelden omdat ze iedere seksuele fantasie moesten onderdrukken, is er nu een vloedgolf aan patienten die juist iedere snelle lichamelijke bevrediging aangrijpen, maar van binnen een grote leegte ervaren. Vroeger was het onderdrukken van het lichamelijk instinct een oorzaak voor problemen, nu is het gebrek aan enig andere beweegreden de oorzaak.

Het meest schrijnende aan deze nieuwe generatie patienten is dat de farmaceutische industrie gewetenloos op hun problemen inspeelt. Door ieder gevoel van eenzaamheid, verdriet, of onbehagen te labelen als ziekte wordt de oorzaak van de ellende buiten de patient gelegd. De patient is dan immers het slachtoffers van verkeerde genen, waar geen goed gesprek aan zal helpen. De oplossing staat vervolgens klaar in pilvorm.

Verhaeghe gaat zelfs zo ver te stellen dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zo’n soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Verhaeghes voorstel om terug te keren naar een psychologische methode biedt een geruststelling. Hoewel de oplossing niet meer in een pilletje te vinden is, legt het de nadruk op een menselijker manier van omgaan met psychologische problemen. Niet langer regeren de zogenaamde allesbepalende genen en het wordt weer mogelijk jezelf te veranderen. Hoewel de psychiater ook niet almachtig is, kan deze in ieder geval wel helpen om van psychiatrisch ongelukkig te veranderen in ‘gewoon ongelukkig’.

Comments (1) »

Wat is een QR code?

Heb je een smartphone? Dan kun je deze code scannen en kun je de www.inzich-t.nl  website op je telefoon zien!

Leave a comment »

AD(H)D Vakantie-trainingsweek in Frankrijk

Dit jaar bied ik de mogenlijkheid om een trainingsweek bij te wonen op het landgoed Leroseau in Frankrijk.

In het hart van de Dordogne ligt deze mooie boerderij in alle rust en stilte temidden van het groen.

Dit stukje paradijs op aarde deel ik graag met gelijkgestemde mensen, met liefde voor natuur en milieu.

De boerderij is gelegen aan het einde van een weggetje, op een stille, spirituele, vreedzame plek, omringd door grote privé tuinen. Op ongeveer 30.m van de woning ligt een zwemmeertje (privé) met een zandstrandje. Rondom zijn er meerdere afzonderlijke terrassen, zodat u op ieder moment van de dag van de zon en het prachtige uitzicht kunt genieten.

         

         

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de week van 19 tot 26 augustus.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met mij opnemen.

Ineke Gorter
Berkelstraat 91
3522 EL Utrecht

* T: 06-28642905
* F: 084 725 9419
* E: info@inzich-t.nl

Leave a comment »

Etische Gedragscode

Ik ben deelnemer aan de Etische Code van Phoenix Opleidingen. Meer informatie hierover kunt u hier nalezen.

Leave a comment »

Mijn Technieken

Mijn manier van werken wordt niet zelden als to-the-real-point en indringend ervaren. Met liefde en volle aandacht. Ik raak diepere lagen aan waar vaak een sleutel ligt. Als we verder willen komen is het werken aan de oppervlakte vaak symptoombestrijding. Onder de meeste onbalans ligt een dieper gelegen oorzaak. Hiernaar durven kijken maakt ons open voor heling.

Het “systemisch kijken” is een rode draad door alle trajecten. Elk goeddraaiend systeem heeft een balans in geven en nemen, heeft een gerespecteerde hi�rarchie en er is voor iedereen een goede plek.

EFT (emotional Freedom Technique) vormt een waardevolle aanvulling omdat deze direkt op de blokkades in het energielichaam werkt. Soms verdwijnen klachten als sneeuw voor de zon, alleen door het kloppen op meridianen.

Via ervaringsoefeningen, opstellingen en gesprekken komen we tot de kern.

Een techniek waar ik veel mee werk is de imaginatietechniek. Je eigen beeldenwereld zegt veel over je bewuste, maar ook onbewuste drijfveren. Het is een krachtige methode, omdat de beelden uit jouw kern afkomstig zijn.
Binnen de imaginatie zet je bijvoorbeeld je eigen creativiteit in, maar ook geleide fantasien, kaarten kiezen en “stel je voor dat….” kunnen onderdeel uitmaken van jouw traject.

Verder maak ik onder andere gebruik van aspecten van NLP, affirmaties, lichaamsgerichte oefeningen en kernkwadranten.

Het kan ook zijn dat een familie- of organisatie-opstelling uitkomst kan bieden in een 1 op 1 traject. Hiervoor kan ook apart een workshop  gedaan worden. 

Vaak is de keuze van de techniek intuitief bepaald, passend bij de vraag op dat moment.

Leave a comment »

Oordelen

Onlangs gelezen: “of je nou negatief oordeelt of positief oordeelt, het blijft een oordeel.”

Wat een waarheid! En wat een nieuw licht ook op het affirmeren wat we allemaal (gelukkig) met regelmaat doen, of ook vaak vergeten.

Veel mensen kampen met een innerlijke criticus, die bij de één een wat grotere mond heeft dan bij de ander. Maar toch. Op alles komt commentaar, bijna ongeacht of iets goed gaat of fout. Als iets goed gaat is het mazzel, als iets fout gaat, “zie je wel!”

Om hier verandering in te brengen is affirmeren een goed begin. Jezelf eens een ander beeld voorhouden en je hersenen trainen een ander “groefje” te laten uitslijten.

Toch is het nog veel boeiender en vervullender om te kunnen voelen dat je ware kern voorbij de (ook positieve) oordelen gaat. Je bent gewoon oké. Daarmee is de kous eigenlijk af….

Ja, en daar begint de klus. Maar wel een mooie en zinvolle klus, met vallen en opstaan. Met zoektochten en inkoppers, met waarom en welnee, met huilen en lachen.

Ik wens ons allemaal een vruchtbare reis.

Leave a comment »

Keuzes

Het feit dat je meestal geen andere keuzes maakt dan de bekende, betekent niet dat er geen andere keuzes zijn….

 Hoe we in ons eigen denkpatroon en overtuigingen vastzitten en dus andere mogelijkheden over het hoofd zien, laat het volgende filmpje mooi zien. Tel bij het kijken van het filmpje hoe vaak de bal is overgegooid tussen de mensen met het witte shirt. http://youtu.be/vJG698U2Mvo

 Mijn Feldenkrais-therapeut, die mij oefeningen op een matje laat doen, doet mij ook regelmatig half naast het matje belanden, of scheef. In het begin was mijn eerste neiging weer terug naar het midden van het matje te schuiven en recht te gaan liggen. Maar wie zegt dat dat moet? Waarom is scheef niet oké en aan de rand van het matje niet een ander gezichtspunt? Inmiddels blijf ik liggen zoals ik toevallig ben gerold en het bevalt goed. Ik hoef niet met een pijnlijke rug moeilijke toeren uit te halen om te voldoen aan mijn overtuiging. Of aan de vermeende verwachting van de therapeut. Het is even wennen, maar ik heb gewoon een nieuwe overtuiging gemaakt. De zaak van meer kanten bekijken is mooi en kan soms nieuwe ideeën opleveren. Het maakt je creatiever. Het maakt je losser van vastgeroeste gedachten en ik heb zo meer keuzes. Probeer het óók eens van een andere kant te bekijken!

 Zo zie je, elk moment is een goed moment om je koers te wijzigen en andere keuzes te maken. Ik wens ook jou een ruim blikveld toe.

 

Leave a comment »

Bij de ander zijn

Het wordt voor mij steeds duidelijker dat veel mensen met ADD of ADHD over het algemeen erg goed zijn in het “bij de ander zijn”. Ze houden zich bezig met, of het de ander wel goed gaat, of ze ergens nog iets kunnen toevoegen of voorkomen, of ze kunnen helpen, of er gebufferd moet worden of een grap geplaatst om de spanning te doorbreken. Wat een prachtige gave! Het is het soort mensen dat je “er goed bij kunt hebben”. Ze vervullen deze rol met overgave en altruïstisch. Zo hebben ze dat geleerd. Ze weten bijna niet anders. Het is een kern-kwaliteit.

 Overigens is deze kwaliteit uiteraard niet alleen voorbehouden aan mensen met AD(H)D.

En bij een kern-kwaliteit hoort natuurlijk ook de welbekende valkuil. Deze houding leverde in eerdere periodes van het leven de meeste liefde en aandacht van anderen op. Niks mis mee, sterker nog, slim aangepakt. Toen.
lege stoel

 

 

 

 

 

 

 

 Maar wie huist er nu in het lichaam en het wezen van deze persoon als die zo prachtig bij de ander is? Wie zit er op zijn stoel en staat er in zijn schoenen? Precies, helemaal niemand. Hooguit de lichamelijke verschijning van de persoon.

De uitdaging voor mensen die het zo goed doen bij de ander, is natuurlijk meer bij zichzelf te zijn. Eerst eens zich af te vragen, wat dient mij? Hoe kom ik aan mijn verlangens toe, hoe organiseer ik wat ik nodig heb.

Dit is een hele klus, want maar al te snel vindt men dit egoïstisch. Dat hoort toch niet? Maar als de metafoor van de lege stoel en schoenen naar voren komt, dan is het al snel duidelijk dat het onontbeerlijk is om bij jezelf te zijn. Het gaat niet anders, wil je antwoord geven op de roep van jouw ziel. Zeker zul je je vaak schuldig voelen, want je gaat wellicht ook tegen je groepsgeweten in. Dat doet schuren. Ik wens ons allemaal goede moed en kracht hier doorheen te gaan. Telkens weer opnieuw.

Leave a comment »

Wie praat met wie?

Herken je dit?
In een gesprek met iemand kom je maar niet tot een goeie opbouwende conversatie. Het gesprek neemt allerlei wendingen die je helemaal niet wilt, maar ongemerkt laat je je meeslepen met de ingeslagen toon. Het lijkt alsof de ander je steeds uitdaagt dingen te zeggen die je helemaal niet wilde zeggen. Het wordt eigenlijk een non-gesprek waarin je verder van huis raakt en niet tot een ‘oplossing’ komt.
 
Het gaat er hier vermoedelijk over dat zender en ontvanger niet echt op dezelfde golflengte zitten. Dat er niet de echte bedoeling, de echte essentie kan worden gevangen.

Maar vanuit welke ‘rol’ of subpersoonlijkheid praat je eigenlijk?
Als je reageert op de ander, doe je dit dan vanuit een beschouwende feitelijke positie? (de Volwassen positie)
Of wil je de ander een wijze les leren en heb je eigenlijk een oordeel over de ander? (de Ouder positie)
Of voel je je gekwetst en wil je de ander ‘terugslaan’? (de Kind positie)

Ouder, Volwassene en Kind

We hebben het zomaar voor elkaar. We duiken direct een positie in die we niet doorhebben en die niet altijd zo constructief is. We zijn vaak ongemerkt in reactie op oude patronen en kwetsuren.
Binnen de Transactionele Analyse spreekt men over Egoposities. Er zijn er om te beginnen drie, het Kind, de Volwassene en de Ouder. Niet voor niets met een hoofdletter geschreven om van het gewone gebruik te onderscheiden.
We zijn allemaal kind geweest en hebben daar onze verwondingen opgelopen, maar hebben ons ook soms wel vrij gevoeld. Als we vanuit deze positie communiceren zit er altijd een emotie bij. We kunnen de brok bijna in de keel voelen, of ons hoofd voelen gloeien van angst, pijn of woede… of we zijn uitbundig blij zonder de ander te zien of horen. (Kind)
Ook hebben we allemaal ouders/verzorgers gehad. Zij voedden ons op en dat ging weleens niet zo vriendelijk en zonder oordeel. Soms ook kon je wel de liefde voelen die er onder de gestelde grens lag. Vanuit deze positie spreken we in oordelen en waarschuwingen. (Ouder)
Soms ook vindt dit proces in onszelf plaats. We praten dan als kritische Ouder tegen het Kind in ons. Als we dan onze Volwassene inzetten, kunnen we herhalen van emoties vaak voorkomen.
Allemaal wisselen we de hele dag door tussen deze egoposities. Daar is niets mis mee.

Totdat er een conflict optreedt of je met het gesprek echt iets wilt bereiken. 
Ga dan eens voor jezelf na of je niet vanuit je Kind reageert of vanuit de Ouderpositie. Want dan is de uitdaging natuurlijk om de Volwassene in te zetten en wat meer in feitelijkheden te spreken zonder al teveel emotie of oordeel. 

Een hele uitdaging! Ik wens je veel plezier en goeie gesprekken toe. Ook met jezelf

Leave a comment »

Nieuwe ontwikkelingen bij Inzich-t

Nieuw bij INZICH-T is de mogelijkheid de begeleiding via het internet te krijgen. Zowel Skype, mail, chat als telefoon (vaste lijn) is mogelijk. Lees hier een artikel uit nu.nl over E-coaching. Een bijgewoond symposium en diverse literatuur hebben mij overtuigd, zo nu ook de praktijk. Resultaten met huidige cliënten zijn goed. Wat mij betreft kan het mooi naast elkaar bestaan. Gezien mijn tijdelijk verblijf in Spanje is het een welkome en ook nog eens gedegen aanvulling. Lees hier verder.

 

De training “In je dak, uit je dak” voor volwassenen met ADD en ADHD is een succes, iedereen haalt er veel positieve ervaringen uit.
Daarom zijn er uiteraard dit jaar volop mogelijkheden om de training “in je dak, uit je dak” in Utrecht te volgen. Zowel in het voorjaar als najaar starten er twee. Keuze uit 8 dagdelen op dinsdagmiddag of 4 dagen op de zaterdag. Mogelijkheden te over! Kies hier wanneer het jou uitkomt…. Wanneer je zelf een groep van 6-10 deelnemers kunt samenstellen, kan ook in overleg data en plaats gekozen worden.


Geheel nieuw is de mogelijkheid om de AD(H)D training te volgen in een vakantie-week. Ik heb een prachtige boerderij gevonden in de Dordogne waar we welkom zijn, precies zoals we zijn, verbonden én autonoom. De inhoud van de training is vergelijkbaar met die van de ‘gewone’ training. Lees hier verder over Le Roseau….


Voor alle oud-cursisten is het overigens open om de training nogmaals bij te wonen om een verdieping te maken of om een volgend aspect te onderzoeken. Hiervoor krijg je 25% korting op de prijs. Stuur je mail naar info@inzich-t.nl als je hiervoor voelt.


In aansluiting op de training In je dak, Uit je dak, kun je meedoen aan de doorgaande jaargroep. Ongeveer eens per 6-8 weken is er een bijeenkomst om het geleerde weer op te halen of nog een stuk uit te werken waar je mee worstelt. Opgave via info@inzich-t.nl .

De mogelijkheid om een Familieopstelling te doen bestaat nog gewoon, maar nu op aanvraag. Als er zich 2 vraagsteller hebben gemeld, dan organiseer ik in samenspraak een datum, tijdstip en lokatie. Net zo makkelijk en precies zoals het jou uitkomt.

Comments (1) »