Archive for maart, 2012

Het einde van de psychotherapie

Bron : www.wetenschap24.nl

Paul Verhaeghe is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is hoogleraar aan de Universiteit Gent. Afgelopen zondag was hij te gast in het VPRO-programma Boeken, en sprak met Wim Brands over zijn nieuwste boek, ‘Het einde van de psychotherapie’.

Paul Verhaeghe schreef onder meer Tussen hysterie en vrouw (1996) en Over normaliteit en andere afwijkingen (2002), waarmee  hij internationale erkenning won als Freud- en Lacankenner. Met Liefde in tijden van eenzaamheid (1998), een kritische analyse van de hedendaagse verhoudingen tussen man en vrouw, brak hij door naar een algemeen publiek. Het werd een internationale bestseller; het boek werd in acht talen vertaald. In 2009 publiceerde hij Het einde van de psychotherapie, een boek over de macht van de farmaceutische industrie en de reden waarom psychotherapie – ‘praten’ – een betere methode is dan domweg pillen slikken.

De theorie van Sigmund Freud is tegenwoordig niet meer zo populair, omdat algemeen wordt geloofd dat zijn ideeën geen wetenschappelijke basis hebben. Tegenwoordig ligt de nadruk op de genetische achtergrond van gedragsproblemen, die vaak wordt gepresenteerd als onweerlegbaar feit. In Het einde van de psychotherapie bewijst Paul Verhaeghe dat Freuds werk nog steeds heel waardevol en bruikbaar is en dat de genetische basis van psychologische problemen minder betrouwbaar is dan vaak wordt aangenomen.

De westerse wereld kampt met een depressie-epidemie, zoals beschreven door Trudy Dehue (eerder te zien bij Boeken). Voortbordurend op Freuds theorie over de oorzaken van depressie verklaart Verhaeghe dat deze epidemie het resultaat is van het verdwijnen van identiteit. Een vorige generatie weekte zich los van iedere soort van autoritaire inmenging met als resultaat leeglopende kerken, gebroken gezinnen en carrieremakers die zelden langer dan een paar jaar voor hetzelfde bedrijf blijven werken. Nu blijkt echter dat deze verdwenen stabiele factoren en  sociale verbindingen een mens voorzien van zekerheid, bevestiging en op den duur van een identiteit. Het maakt dat je weet wie je bent ten opzichte van de ander. Depressie volgt wanneer door gebrek aan identiteit een mens zich ook niet meer zeker weet van het doel in het leven en op den duur ieder sociaal en ethisch richtingsgevoel verliest.

Verhaeghe stelt dat het gebrek aan identiteit door het verminderende aantal sociale banden heeft geresulteerd in een obsessie met het lichaam, een andere manier om een identiteit te verwerven. Kan je je immers niet vergelijken met je gezinsleden, pastoor of collega om jezelf zo te definieren, dan profileer je je door uiterlijk vertoon en seksueel gedrag. In het zoeken naar een identiteit is het eigen gender al snel een beginpunt. Door mannelijke of vrouwelijke eigenschappen extreem uit te vergroten vindt men een basis voor identiteit, maar deze blijkt minder bevrediging te geven dan een identiteit gebaseerd op sociale verbintenissen.

Deze problematiek zorgt voor een nieuw soort patienten. Waar zich vroeger patienten aandienden die een neurose of complex ontwikkelden omdat ze iedere seksuele fantasie moesten onderdrukken, is er nu een vloedgolf aan patienten die juist iedere snelle lichamelijke bevrediging aangrijpen, maar van binnen een grote leegte ervaren. Vroeger was het onderdrukken van het lichamelijk instinct een oorzaak voor problemen, nu is het gebrek aan enig andere beweegreden de oorzaak.

Het meest schrijnende aan deze nieuwe generatie patienten is dat de farmaceutische industrie gewetenloos op hun problemen inspeelt. Door ieder gevoel van eenzaamheid, verdriet, of onbehagen te labelen als ziekte wordt de oorzaak van de ellende buiten de patient gelegd. De patient is dan immers het slachtoffers van verkeerde genen, waar geen goed gesprek aan zal helpen. De oplossing staat vervolgens klaar in pilvorm.

Verhaeghe gaat zelfs zo ver te stellen dat aandoeningen zoals ADHD en PDD-NOS niet bestaan. De symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit. Het probleem ontstaat wanneer een patient niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen. Diagnose van zo’n soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de DSM, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is. De samensteller is de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden. Zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie. Zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode. De DSM valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing.

Verhaeghes voorstel om terug te keren naar een psychologische methode biedt een geruststelling. Hoewel de oplossing niet meer in een pilletje te vinden is, legt het de nadruk op een menselijker manier van omgaan met psychologische problemen. Niet langer regeren de zogenaamde allesbepalende genen en het wordt weer mogelijk jezelf te veranderen. Hoewel de psychiater ook niet almachtig is, kan deze in ieder geval wel helpen om van psychiatrisch ongelukkig te veranderen in ‘gewoon ongelukkig’.

Comments (1) »

Wat is een QR code?

Heb je een smartphone? Dan kun je deze code scannen en kun je de www.inzich-t.nl  website op je telefoon zien!

Leave a comment »

AD(H)D Vakantie-trainingsweek in Frankrijk

Dit jaar bied ik de mogenlijkheid om een trainingsweek bij te wonen op het landgoed Leroseau in Frankrijk.

In het hart van de Dordogne ligt deze mooie boerderij in alle rust en stilte temidden van het groen.

Dit stukje paradijs op aarde deel ik graag met gelijkgestemde mensen, met liefde voor natuur en milieu.

De boerderij is gelegen aan het einde van een weggetje, op een stille, spirituele, vreedzame plek, omringd door grote privé tuinen. Op ongeveer 30.m van de woning ligt een zwemmeertje (privé) met een zandstrandje. Rondom zijn er meerdere afzonderlijke terrassen, zodat u op ieder moment van de dag van de zon en het prachtige uitzicht kunt genieten.

         

         

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor de week van 19 tot 26 augustus.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact met mij opnemen.

Ineke Gorter
Berkelstraat 91
3522 EL Utrecht

* T: 06-28642905
* F: 084 725 9419
* E: info@inzich-t.nl

Leave a comment »

Etische Gedragscode

Ik ben deelnemer aan de Etische Code van Phoenix Opleidingen. Meer informatie hierover kunt u hier nalezen.

Leave a comment »

Mijn Technieken

Mijn manier van werken wordt niet zelden als to-the-real-point en indringend ervaren. Met liefde en volle aandacht. Ik raak diepere lagen aan waar vaak een sleutel ligt. Als we verder willen komen is het werken aan de oppervlakte vaak symptoombestrijding. Onder de meeste onbalans ligt een dieper gelegen oorzaak. Hiernaar durven kijken maakt ons open voor heling.

Het “systemisch kijken” is een rode draad door alle trajecten. Elk goeddraaiend systeem heeft een balans in geven en nemen, heeft een gerespecteerde hi�rarchie en er is voor iedereen een goede plek.

EFT (emotional Freedom Technique) vormt een waardevolle aanvulling omdat deze direkt op de blokkades in het energielichaam werkt. Soms verdwijnen klachten als sneeuw voor de zon, alleen door het kloppen op meridianen.

Via ervaringsoefeningen, opstellingen en gesprekken komen we tot de kern.

Een techniek waar ik veel mee werk is de imaginatietechniek. Je eigen beeldenwereld zegt veel over je bewuste, maar ook onbewuste drijfveren. Het is een krachtige methode, omdat de beelden uit jouw kern afkomstig zijn.
Binnen de imaginatie zet je bijvoorbeeld je eigen creativiteit in, maar ook geleide fantasien, kaarten kiezen en “stel je voor dat….” kunnen onderdeel uitmaken van jouw traject.

Verder maak ik onder andere gebruik van aspecten van NLP, affirmaties, lichaamsgerichte oefeningen en kernkwadranten.

Het kan ook zijn dat een familie- of organisatie-opstelling uitkomst kan bieden in een 1 op 1 traject. Hiervoor kan ook apart een workshop  gedaan worden. 

Vaak is de keuze van de techniek intuitief bepaald, passend bij de vraag op dat moment.

Leave a comment »

Oordelen

Onlangs gelezen: “of je nou negatief oordeelt of positief oordeelt, het blijft een oordeel.”

Wat een waarheid! En wat een nieuw licht ook op het affirmeren wat we allemaal (gelukkig) met regelmaat doen, of ook vaak vergeten.

Veel mensen kampen met een innerlijke criticus, die bij de één een wat grotere mond heeft dan bij de ander. Maar toch. Op alles komt commentaar, bijna ongeacht of iets goed gaat of fout. Als iets goed gaat is het mazzel, als iets fout gaat, “zie je wel!”

Om hier verandering in te brengen is affirmeren een goed begin. Jezelf eens een ander beeld voorhouden en je hersenen trainen een ander “groefje” te laten uitslijten.

Toch is het nog veel boeiender en vervullender om te kunnen voelen dat je ware kern voorbij de (ook positieve) oordelen gaat. Je bent gewoon oké. Daarmee is de kous eigenlijk af….

Ja, en daar begint de klus. Maar wel een mooie en zinvolle klus, met vallen en opstaan. Met zoektochten en inkoppers, met waarom en welnee, met huilen en lachen.

Ik wens ons allemaal een vruchtbare reis.

Leave a comment »

Keuzes

Het feit dat je meestal geen andere keuzes maakt dan de bekende, betekent niet dat er geen andere keuzes zijn….

 Hoe we in ons eigen denkpatroon en overtuigingen vastzitten en dus andere mogelijkheden over het hoofd zien, laat het volgende filmpje mooi zien. Tel bij het kijken van het filmpje hoe vaak de bal is overgegooid tussen de mensen met het witte shirt. http://youtu.be/vJG698U2Mvo

 Mijn Feldenkrais-therapeut, die mij oefeningen op een matje laat doen, doet mij ook regelmatig half naast het matje belanden, of scheef. In het begin was mijn eerste neiging weer terug naar het midden van het matje te schuiven en recht te gaan liggen. Maar wie zegt dat dat moet? Waarom is scheef niet oké en aan de rand van het matje niet een ander gezichtspunt? Inmiddels blijf ik liggen zoals ik toevallig ben gerold en het bevalt goed. Ik hoef niet met een pijnlijke rug moeilijke toeren uit te halen om te voldoen aan mijn overtuiging. Of aan de vermeende verwachting van de therapeut. Het is even wennen, maar ik heb gewoon een nieuwe overtuiging gemaakt. De zaak van meer kanten bekijken is mooi en kan soms nieuwe ideeën opleveren. Het maakt je creatiever. Het maakt je losser van vastgeroeste gedachten en ik heb zo meer keuzes. Probeer het óók eens van een andere kant te bekijken!

 Zo zie je, elk moment is een goed moment om je koers te wijzigen en andere keuzes te maken. Ik wens ook jou een ruim blikveld toe.

 

Leave a comment »