Archive for mei 24, 2012

Medicatie of andere begeleiding?

Steeds meer deskundigen constateren dat medicatie niet nodig is in de behandeling van ADHD en ADD.

Veelal is het de irritatie van de omgeving die maakt dat kinderen snel op Ritalin worden gezet. Helaas hebben ook schoolartsen hier een handje van en worden ouders gedwongen om medicatie toe te dienen. In het ergste geval vervalt bij weigering hiervan het recht op een rugzakje.

 Laura Batstra, psycholoog, onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit van Groningen, heeft een leuk boekje geschreven: “Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen”.

Zij  propageert dat we eerst eens af moeten van de idee dat ADHD en ADD een hersenafwijking is. Het is vooral een verzameling gedragskenmerken zoals hyperactiviteit, concentratieproblemen en impulsiviteit. Maar ook: creatief, energiek en sociaal.

 Door er zo tegen aan te kijken is de weg naar de psychiater, die geleerd heeft dat medicatie een oplossing biedt voor problemen, geen juiste, maar zou men eerst de weg naar gedragsdeskundigen moeten bewandelen.

Of wellicht nóg eerder, het kind zelf eens beluisteren wat die er zelf van vindt. Want misschien is het vooral de afwijzing van de omgeving die maakt dat het kind zichzelf ook gaat afwijzen, en heeft het in de oorsprong geen last van het eigen gedrag…

 Lees meer informatie over Laura Batstra hier:

http://www.rug.nl/corporate/nieuws/opinie/2012/18LauraBatstra?lang=nl

 In mijn visie is er dan natuurlijk nog de invloed van ons systeem van herkomst, wat troffen wij aan bij onze geboorte en hoe hebben wij daar antwoord op gegeven. Welke overtuigingen hebben we ontwikkeld en gemaakt dat bepaald gedrag ons het meeste aandacht opleverde? (zowel positief als negatief). Hoe hebben wij ons aangepast aan de mores van ons gezin en hoe loyaal zijn we aan dat familie systeem. Dus is het Aangeboren of zijn we gewoon Loyaal?

Hebben de hersenen (als ze al afwijking laten zien), zich gevormd voor onze geboorte en gedragen we ons daarom als ADHD’er of is op basis van ons onbewust gekozen gedrag onze hersenpan zich gaan vormen.

 Daarnaast is de invloed van voeding op ons hele systeem niet te onderschatten. Daar is al eerder onderzoek naar gedaan. Waarom niet eens daarmee aan de slag in plaats van ons systeem nog meer op hol te brengen met drugs, waaraan ons lichaam dan weer went en het effect afneemt?

 Voel je vrij om deze informatie te delen met geïnteresseerden en mij te benaderen als je vragen hebt of begeleiding zoekt.

Leave a comment »

De cursus Maskermaker

Eind augustus ga ik de cursus ´De maskermaker´ volgen. Hierbij wat meer informatie over de inhoud.

De maskers: een poort naar

diagnostiek van binnenuit

‘Ken je mij? Wie ben ik dan?’

Een workshop over diagnostiek van binnenuit. Voor mensen die handvaten willen krijgen in het zichzelf inzetten als instrument in de ontmoeting.
Hoe gebruik je de weg naar binnen – in contact met wie jij ten diepste bent – als middel in de professionele relatie? Inzicht in de maskers en de bijbehorende kernthema’s, ervaringen en taken van jezelf en van anderen, zijn daarbij een waardevol houvast.

In de aanpassing aan de wereld en in het maken van een ego verliezen we een deel van onze openheid en heelheid. Dat is de prijs van het op aarde komen. Soms leidt dit tot een manier van zijn waarin de speelruimte ontbreekt: een karakter-structuur, doorwerkend in lichaam, ziel en in contact. Vooral onder druk klampen we ons aan zo’n masker vast.
In deze workshop onderzoek je hoe de polariteiten hemel – aarde, vervulling – tekort, samen – apart, vertrouwen – wantrouwen, pijn – geluk, controle – overgave doorwerken in jezelf en in de communicatie. Met welke polariteiten ben jij ‘van huis uit’ vertrouwd?

Leave a comment »