Archive for juli, 2012

Cliënt zoekt vooral via eigen kring naar geschikte coach

Cliënt zoekt vooral via eigen kring naar geschikte coach

In opdracht van de NOBCO heeft Emmeline Beker onderzoek gedaan naar het imago van coaching op de Nederlandse markt. Dit onderzoek werd door Beker uitgevoerd in het kader van haar afstudeeropdracht voor de studie Reclame, Marketing en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Het onderzoek is online uitgevoerd onder 275 respondenten in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar, woonachtig in Nederland.

Coaching heeft een positieve lading

Het beeld van de respondenten over coaching is veelal positief: 75 procent zegt te weten wat coaching inhoudt. De woorden ‘begeleiding’, ‘groei van het individu’, ‘zelfontplooiing’, ‘doelgericht’ en ‘bewust makend’ worden het meest geassocieerd met coaching. Daarnaast geeft een klein deel van de respondenten aan negatief te denken over coaching of zegt men ‘het echt niet nodig te hebben’. Coaching wordt voornamelijk gezien als een positieve vorm van begeleiding bij het oplossen van problemen. Door coaching meer te promoten als positieve begeleidingsvorm bij groei en zelfontplooing zou coaching uit de ‘probleemhoek’ gehaald kunnen worden. 

Gratis kennismaking is gewild 

Als de respondenten gratis een coachsessie mochten proberen zou bijna 67 procent hierin geïnteresseerd zijn. Het gratis aanbieden van de eerste sessie (zoals vrij gebruikelijk is) lijkt dan ook een goede manier om clienten kennis te laten maken met coaching.

Coach zoeken via internet

De respondenten geven aan dat zij voornamelijk via vrienden of familie een coach (zouden) zoeken. Het principe van mond-tot-mond reclame blijkt nog steeds het beste te werken. Op de tweede plaats komt ‘zoeken via internet’, hierbij neemt de eigen website van de coach een belangrijke rol in. Tevens blijkt een derde van de respondenten via zijn of haar huisarts bij de coach uitgekomen te zijn.

Om als coach gevonden te worden is het dus van belang dat uw cliënten over u praten, dat u goed vindbaar bent op internet en dat u bekend bent bij de hulpverleners in uw regio. 

Bron: NOBCO

Leave a comment »

Technieken

Mijn manier van werken wordt niet zelden als to-the-real-point en indringend ervaren. Met liefde en volle aandacht. Ik raak diepere lagen aan waar vaak een sleutel ligt. Als we verder willen komen is het werken aan de oppervlakte vaak symptoombestrijding. Onder de meeste onbalans ligt een dieper gelegen oorzaak. Hiernaar durven kijken maakt ons open voor heling.

Het “systemisch kijken” is een rode draad door alle trajecten. Elk goeddraaiend systeem heeft een balans in geven en nemen, heeft een gerespecteerde hi�rarchie en er is voor iedereen een goede plek.

EFT (emotional Freedom Technique) vormt een waardevolle aanvulling omdat deze direkt op de blokkades in het energielichaam werkt. Soms verdwijnen klachten als sneeuw voor de zon, alleen door het kloppen op meridianen.

Via ervaringsoefeningen, opstellingen en gesprekken komen we tot de kern.

Een techniek waar ik veel mee werk is de imaginatietechniek. Je eigen beeldenwereld zegt veel over je bewuste, maar ook onbewuste drijfveren. Het is een krachtige methode, omdat de beelden uit jouw kern afkomstig zijn.
Binnen de imaginatie zet je bijvoorbeeld je eigen creativiteit in, maar ook geleide fantasien, kaarten kiezen en “stel je voor dat….” kunnen onderdeel uitmaken van jouw traject.

Verder maak ik onder andere gebruik van aspecten van NLP, affirmaties, lichaamsgerichte oefeningen en kernkwadranten.

Het kan ook zijn dat een familie- of organisatie-opstelling  uitkomst kan bieden in een 1 op 1 traject. Hiervoor kan ook apart een workshop  gedaan worden. 

Vaak is de keuze van de techniek intuitief bepaald, passend bij de vraag op dat moment.

Leave a comment »

Reviews van mijn clienten

REFERENTIES

Neem deze kans met beide handen aan! Het zal je denkwijze en innerlijk wezen positief veranderen.
J.K. december 2011, Training ADHD
Ineke is in staat als reisbegeleider mijn pad door mij te laten verkennen en mij meer te laten zijn wie ik ben.
R.W. december 2011, Training ADHD

N.N. augustus 2011, Persoonlijke Begeleiding

“…Wordt wijzer omtrent jezelf…”
N.N. juli 2011, Training ADHD

Toevallig loop ik Ineke tegen het lijf op een conferentiedag over ADD/ADHD. Zal ik dan nog één keer een training volgen? Heb al zoveel geprobeerd.
Maar deze is anders. In een aantal weken krijgen we oefeningen en… steeds meer inzicht in wie we zijn. Veel nieuwe dingen heb ik niet geleerd, maar ik ben opeens een stuk blijer met wie ik ben.
Veel ook geleerd van de andere cursisten.
En Ineke: een coach uit duizendenden.
J.K. juli 2011, Training ADHD

Ineke heeft door opdrachten me laten voelen hoe ik met het niet overzien van situaties terug grijp op chaotisch Kind stuk. Ik kan met liefde dat kind laten voelen dat ze toen goed waarnam en haar helpen groot te groeien in vertrouwen van dat wat ze waarneeemt is oké. En er zijn meer manieren om ernaar te kijken en het te voelen en te handelen.
K.R. juli 2011, Training ADHD

Fijne training om een heel andere kijk te krijgen op oorzaak en omgaan het ADHD. Met veel kapstokken om mee verder te gaan, ook dankzij Ineke’s merkbare ervaring en deskundigheid. Bemoedigende benadering die me milder maakte over mezelf, en da’s al heel wat.
M.H. juli 2011, Training ADHD

Bijzonder aan de training “in je dak, uit je dak” vind ik dat het er niet gaat om zonder meer bestrijden van symptomen van AD(H)D, maar om het onderzoeken van wat er achter de symptomen schuil gaat aan gedachten, emoties en doelstellingen en van ervaringen die mogelijk aan de symptomen hebben bijgedragen. Ik heb veel inzichten opgedaan en diverse technieken leren kennen om zelf mee aan de slag te gaan. De combinatie van theorie en praktijk vind ik heel prettig. En Ineke zorgde voor een sfeer waarin ik  me snel op mijn gemak en welkom voelde.
M.B. juli 2011, Traning ADHD

Duidelijke afspraken en een fijne werkruimte.
Het voelde meteen goed met jou en dat is zo gebleven.
De afwisseling in de methodieken werkte goed, vooral de visualisatie-oefeningen werkte super.
Mijn doelen zijn bereikt.
S v.d. B juni 2010, ADHD-coaching

 

Wij hebben het geheel als goed ervaren. De eerste dag was goed om het ‘wij’ gevoel te krijgen. Jouw bijdrage was heel stimulerend om elkaar beter te leren kennen. Het is best lastig om zo’n grote groep te ‘begeleiden/sturen’. Ik waardeerde je rustige uitstraling en je vermogen om zo’n diverse groep mee te krijgen.
Prima gedaan en nogmaals bedankt!
TU Delft, juni 2010, Teamcoaching

 

De coach was goed bereikbaar en er was een duidelijk plan.Zij wist precies waar ik mee bezig was en waar ik zat in mijn traject.
Ik heb mijn doel bereikt en weet wat ik met mijn toekomst wil.
M. L. april 2010, Loopbaanbegeleiding

De coach wekte altijd vertrouwen, wist waar ik het over had en ik voelde betrokkenheid.
Ik ben op weg. Ik merk dat ik anders dingen aanpak. Dit is wel spannend maar niet beangstigend.
A.C. juni 2009, Persoonlijke begeleiding

 

Voor mij was dit korte traject de juiste hulp op het juiste moment en met de juiste persoon. Al met al een bijzondere en zuivere ervaring.
S.M. september 2008, Persoonlijke Begeleiding

 

 Andere inzichten
Ruim een jaar geleden was het moment daar: ik wilde op zoek naar nieuwe inzichten. Inzichten die mijn leven verrijken en een andere kleur geven aan de invulling van mijn dagelijkse stroom. Coachingbureau Inzich-t kwam op mijn pad en de geweldige reis kon van start.
Op persoonlijke wijze heeft Ineke mij begeleid. Ik heb haar ervaren als een betrokken persoon, die met veel aandacht en persoonlijke inbreng coacht. Ik vond dat heel prettig en het sluit ook aan op de manier zoals ik zelf graag met mensen omga. Het gaf me een veilig gevoel, waardoor ik echt in de diepte kon met mijn eigen ontdekkingsreis.
Verschillende zijwegen zijn ontdekt om uiteindelijk in balans op de grote middenweg uit te komen. Het voelde alsof de gebruikte methodes speciaal voor mij bedacht waren en niet zomaar uit een lade getrokken als standaard toepassing. Ik vond het programma zeer persoonlijk afgestemd.
Ineke, bedankt voor de mooie inzichten die je me hebt gegeven. Ik ben een ander mens geworden. Mede dankzij jouw kritische, vrolijke en brede kijk op zaken.

M.C. april 2008, Persoonlijke Begeleiding

Ik vind jou heel goed en ik voelde meteen het vertrouwen (wat heel bijzonder voor mij is) bij jou. Jij bent een hele fijne rustige persoonlijkheid, die alle capaciteiten/kwaliteiten voor de therapie heeft! Ik vond het bij jou ook heel vertrouwd en jij heb een fijne en sympathieke uitstraling. De opstelling was weer zeer leerzaam voor mij.
Ook S. vond het zeer leerzaam en bijzonder, hij wil ook zeker terug komen. Het is onvoorstelbaar wonderlijk, wat het met jouw geest doet! Ik heb het nog wel moeilijk gehad daarna, maar heel veel rust keerde in mijn lichaam/geest, ik had vrede met het alles. De constellatie bij jou gaf mij duidelijkheid, het inzicht…
Op dit moment voel ik mij goed en krachtig, na ellendige periode in mijn leven, zijn dit mijn eerste stapjes naar balans en harmonie, de rust en stabiliteit in mijn lichaam/geest in zit in de lift!
Dank voor de leerzame ervaring, het gaf mij zo, zo veel.
J. A. november 2007, Familieopstelling

 

 Ik wilde niet met de billen bloot en vond het een luxe probleem waar ik mee worstelde. Bovendien ben ik zelf meestal de procesbegeleider en coach. Achteraf heb ik genoten en me enorm gesteund gevoeld. Ik vond het leuk dat je op een eenvoudige manier dicht naast me bleef staan. Ik heb het gevoel dat ik een grote stap verder ben. Ook als het gaat over mijn doelstellingen momenteel.
Ik kwam op het juiste moment met je in aanraking.
Door mij zelf aan het werk te zetten werd het gesprek steeds concreter en persoonlijker. Ik vind dat het luisteren, doorvragen en confronteren op de juiste momenten gebeurt. Je bent verrassend, inspirerend, integer en betrokken.
Ik heb veel geleerd van je feedback!
J.K. februari 2006, Persoonlijke Begeleiding

 

 Iedereen die de weg naar jou vindt mag blij zijn dat hij jou gevonden heeft. Je bent een supercoach!
M.V. september 2005, Persoonlijke Begeleiding

 

Leave a comment »

Kennismaken met de Coach en de gastvrouw/gastheer van de ADHD Trainingweek

<!–

–>

WIE IS DE COACH? INEKE GORTER

Ik wil mensen stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welbevinden. Dat ze zichzelf recht doen en hun eigen pad gaan. Het plezier dat daaruit ontstaat gun ik iedereen.

Na mijn loopbaan als leidinggevende in diverse functies en branches, waaronder de reintegratiesector, heb ik in 2005 besloten mijn kennis en ervaring in een eigen onderneming te investeren. Coachingbureau INZICH-T is het resultaat.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches, de NOBCO.

Tevens ben ik aangesloten bij en hanteer ik de Etische Code van Phoenix Opleidingen

Mijn opleidingen:
– Academie voor Coaching
– School voor Imaginatie, modules
– Phoenix-opleidingen:
      – Systemisch werk 
      – Professionele Begeleiding
      – Transactionele Analyse
      – Diagnostiek     
– Organisatieopstellingen bij Bert Hellinger, mod.

 

 Paul en Jelly Sanders zijn de eigenaren van Le Roseau.

Onze ervaring is, dat mensen graag met elkaar willen praten over spiritualiteit en daarin elkaar willen ontmoeten.
In de ontmoeting zijn we spiegels voor elkaar.

Spiritualiteit en vakantie gaan op Le Roseau hand in hand.
Onze gasten weten deze combinatie erg te waarderen en komen ook graag weer terug.
Wij hebben onze droom gerealiseerd en zijn daardoor erg gemotiveerd om er iedere zomer weer iets bijzonders van te maken.
Wij zien het leven als een leerschool en van elke ervaring word je wijzer (als het goed is).”

Paul is werkzaam in de woninginrichting waar hij veel van zijn creativiteit kan uiten, verder bestaat zijn interesse uit het beoefenen van de japanse geneeskunst Shiatsu, die hij inmiddels al meerdere jaren beheerst.
Ook is hij geinteresseerd in de oosterse filosofie, die tot uitdrukking komt in de beplanting van de tuin. Hij is bezig met het verwezenlijken van alternatieve brandstoffen en ecologische manieren van wonen en leven op de boerderij. Het gedachtengoed van Anastasia (boeken van Vladimir Megre) komt op een belangrijke plaats van het verwezenlijken van ons spirituele thuis….

Jelly is jarenlang werkzaam geweest in de zorg en horeca.
Door de zorg is de interesse ontstaan in de menselijke psyche, dat weer leidde tot diverse opleidingen in de parapsychologie en praktische psychologie.

Ook is zij Reiki master, tevens heeft ze vele cursussen gevolgd op spiritueel gebied, o.a. de Sorag Academie, werken met je innerlijke kracht..
Tevens legt ze regelmatig de kaarten van Lenormand..
Jelly: “Wat voor ons belangrijk is dat mensen zijn die ze zijn, het is totaal niet belangrijk wat voor papieren je hebt behaald, wees jezelf, het leven is een grote leerschool, niet de diploma´s die je op school hebt behaald, maar de wijsheid die je ontvangt van het leven zelf, dat is het grootste diploma wat er is.”
Gewoon… IK BEN DIE IK BEN

 

Als een soort rode draad vinden wij het leuk als de mensen gezamenlijk het voedsel bereiden en hun vegetarische recepten meenemen.
Uit ervaring is gebleken dat onze gasten dat erg leuk vinden, de saamhorigheid tijdens het koken…

Leave a comment »

Augustus 2012 ADHD Training in de Dordogne

Er zijn nog een paar plaatsen vrij voor deze unieke trainigsweek. Over drie weken is het zover!

AD(H)D-Vakantie-Trainingsweek bij Le Roseau….
wat is er heerlijker dan dat?!

informatie over Le Roseau: www.leroseau.nl

De prijs van 695 euro is inclusief:

  • alle lessen, globaal 8 dagdelen
  • de overnachtingen. Er zijn 4 tweepersoonskamers en 1 driepersoonskamer, er bestaat eventueel de mogelijkheid voor een tentje in de tuin.
  • alle maaltijden, met een glaasje wijn bij het diner. 
  • een trainingsmap met veel informatie over de werkvormen van de training, zo kun je er thuis gewoon mee door werken.

 

De inhoud van de training is vergelijkbaar zoals die in NL wordt gegeven. We werken wisselend in de ochtend, middag en avond met voldoende vrije tijd, maar het is ook hard werken. Ook deze groep is bij 10 deelnemers echt vol.

We starten op zondagavond met een kennismaking en de laatste les is op zaterdag. Zondagochtend  vertrekken we weer, een stuk wijzer, naar huis.
De reis mag je zelf organiseren. Hieronder wat suggesties.

 

  • Eigen vervoer: in ca.10 uur rijd je met de auto vanaf de Randstad naar Génis in de Dordogne, om een indicatie te geven.
  • Trein: aankomst in St Yrieix
  • Bus: Euroliner, aankomst in Brive of Limoges
  • Vliegveld: Bergerac (Transavia)

 

Bedenk wel dat we zondag de 19e augustus om 20:30 uur starten met het programma! Dus heb je de neiging om te laat te komen…..

Doe eens gek of impulsief en geef je hier meteen op! Heb je alvast een leuke vakantie in het vooruitzicht.
Je krijgt zeker geen spijt!

Leave a comment »

Paul Verhaeghe: ADHD is boerenbedrog 3

Leave a comment »

Paul Verhaeghe: ADHD is boerenbedrog 2

Leave a comment »

Paul Verhaeghe: ADHD is boerenbedrog 1

Leave a comment »

Inzich-t Coaching voor ADHd en ADD

INZICH-T…

het inzicht zit in zich…

De zoektocht naar jouw inzicht gaat hier verder.

Want “als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”.

Ik begeleid en ondersteun je op de nieuwe weg die je wilt gaan

Leave a comment »

Een kind is maar een kind is maar een kind…

Leave a comment »